หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารไทยระดับกลางในบริษัทญี่ปุ่น

4 หลักสูตรพิเศษ เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง คัดสรรมาเพื่อพัฒนาทักษะและวิธีการคิดในการทำงานสำหรับผู้บริหารไทยระดับกลางที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ของ Nikkei Business School Asia 2017 เนื้อหาเข้มข้น แบ่งออกเป็นการฝึกฝนทักษะ(skill) และกระบวนการความคิด (mindset) ทั้งหมด 4 หลักสูตร เหมาะสำหรับผู้บริหารไทยระดับกลางในบริษัทญี่ปุ่น โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการพูดคุยผ่านกิจกรรม workshop ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย

1. วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์และค่านิยมในองค์กรญี่ปุ่น:ค่าเข้าอบรม 7,000 บาท
2. เข้าใจความคิดที่แตกต่างและค้นหาวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น:ค่าเข้าอบรม 7,000 บาท
3. คิดอย่างมีตรรกะ เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน:ค่าเข้าอบรม 7,000 บาท
4. ภาวะความเป็นผู้นำและการฝึกฝนทีม พลังสู่ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร:ค่าเข้าอบรม 7,000 บาท
สมัครพร้อมกันทั้ง 4 หลักสูตร ลดราคาเหลือเพียง 25,000 บาท + VAT 7%

1.วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์และค่านิยมในองค์กรญี่ปุ่น(NBS-D4)วิทยากร:อ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

เคล็ดลับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ค้นหาวิธีการสร้างองค์กรและทีมงานที่ดีร่วมกันกับเรา

รู้ทันวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรญี่ปุ่น!
อีกก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารองค์กร เริ่มจากการเรียนรู้วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรญี่ปุ่น
ทำไมบริษัทญี่ปุ่นจึงดำเนินธุรกิจได้ยืนยาวที่สุดในโลก?
ค่านิยม แนวคิดและวิสัยทัศน์แบบใดที่ทำให้บริษัทและบุคลากรในองค์กรแข็งแกร่ง กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาได้จนถึงปัจจุบันนี้?
ร่วมกันค้นหาความจริง เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมขององค์กรญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มเทคนิคในการบริหารทีมของท่าน จากหลักสูตรนี้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากเนื้อหาในหลักสูตร:
• ค่านิยมขององค์กรญี่ปุ่น
• กลไกสู่หนทางแห่งความสำเร็จขององค์กรญี่ปุ่น
• วิธีการสร้างทีมที่ดี

 • วันเวลา:

  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา: 09:00-12:30

 • สถานที่:

  อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ (ซอย ทองหล่อ 10)

 • ภาษาที่ใช้บรรยาย:

  ภาษาไทย

 • ค่าเข้าอบรม:

  7,000 บาท + VAT 7%

วิทยากร

 • อ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

  อ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการทำงาน: จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโกเบ เนื่องจากต้องการบอกเล่าด้านดีของประเทศญี่ปุ่นให้คนไทยได้รับรู้ จึงเลือกที่จะอุทิศตนให้กับงานด้านการศึกษาและงานเขียน โดยมีงานเขียนที่ได้รับความนิยมเป็น Best Seller มากมาย อาทิ ‘Japan Gossip’ และ ‘Slow Success’ เป็นต้น

2.เข้าใจความคิดที่แตกต่างและค้นหาวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น(NBS-D3)วิทยากร:นายกันตธร วรรณวสุ

เคล็ดลับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

ในการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น ทั้งคนไทยและญี่ปุ่นฝ่ายมักตั้งคำถามกันในใจว่า “ทำไมคนญี่ปุ่น (คนไทย) ถึงทำแบบนี้” ความคิดที่สวนทางกันระหว่างสองชาตินี้เป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทยหลายท่านที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น แล้วจะทำอย่างไรให้คนญี่ปุ่นและคนไทยทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้? ร่วมค้นหาคำตอบรวมถึงวิธีแก้ปัญหาและการสร้างทีมที่ดีกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับคนญี่ปุ่นและลูกค้าญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานในหลักสูตรฝึกอบรมนี้
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากเนื้อหาในหลักสูตร:
• เปรียบเทียบลักษณะเด่นในการทำงานของคนญี่ปุ่นและคนไทย
• ตัวอย่างปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
• เคล็ดลับในการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

 • วันเวลา:

  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา: 13:30 - 17:00

 • สถานที่:

  อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ (ซอย ทองหล่อ 10)

 • ภาษาที่ใช้บรรยาย:

  ภาษาไทย

 • ค่าเข้าอบรม:

  7,000 บาท + VAT 7%

วิทยากร

 • นายกันตธร วรรณวสุ

  นายกันตธร วรรณวสุ ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัดประวัติการทำงาน: จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ตำแหน่งผู้ช่วยอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม เดินทางกลับประเทศไทย ตั้งบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) จังหวัดฟูคุโอกะ หอการค้าและสมาคมต่างๆ รวมถึงทำ business matching ให้เอกชนญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

3. คิดอย่างมีตรรกะ เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(NBS-D2)วิทยากร:Mr. Katsuhiro Nakamura

รู้ทัน ป้องกันปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน

การ "คิดและสื่อสารอย่างมีตรรกะ" คือหนึ่งทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่พบว่าคนไทยและคนญี่ปุ่นมักจะไม่ค่อยมีความถนัดในการสื่อสารผ่านการคิดอย่างมีตรรกะ และมักจะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างกันขึ้น จึงเป็นที่มาของวิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหาว่า แล้วจะทำอย่างไรถึงจะสามารถคิดอย่างมีตรรกะ และต้องทำอย่างไรถึงจะสื่อสารกันได้โดยไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมา หากเกิดปัญหาขึ้นจะมีวิธีการรับมือและแก้ปัญหาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ท่านจะได้เรียนรู้คำตอบจากสถานการณ์จริงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร พร้อมเทคนิคในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ช่วยเพิ่มทักษะในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจแก้ปัญหาและการสื่อสารกับทีมได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากเนื้อหาในหลักสูตร:
• วิธีการคิดอย่างมีตรรกะ และสิ่งที่คนไทยและคนญี่ปุ่นมักคิดสวนทางกัน
• เทคนิคการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและสร้างเอกสารได้เข้าใจง่าย
• เทคนิคการค้นพบปัญหาและวิธีการแก้ไขรับมือ

 • วันเวลา:

  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา: 09:00 - 12:30

 • สถานที่:

  อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ (ซอย ทองหล่อ 10)

 • ภาษาที่ใช้บรรยาย:

  ภาษาไทย

 • ค่าเข้าอบรม:

  7,000 บาท + VAT 7%

วิทยากร

 • Mr. Katsuhiro Nakamura

  Mr. Katsuhiro NakamuraAsian Identity Co. Ltd CEO & Founderประวัติการทำงาน: เกิดที่จังหวัดไอจิ จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโซเฟียในโตเกียว สาขาการศึกษาต่างประเทศ (Faculty of Foreign Studies of Sophia University in Tokyo) เริ่มเข้าทำงานที่แรกที่บริษัท เนสท์เล่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้น ย้ายไปทำงานที่บริษัท Link and Motivation Inc. และ บริษัท GLOBIS ASIA PACIFIC ตามลำดับ ปี ค.ศ. 2014 ย้ายมาที่ประเทศไทย และก่อตั้งบริษัท Asian Identity Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรญี่ปุ่นและไทย มีทีมที่สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น

4. ภาวะความเป็นผู้นำและการฝึกฝนทีม พลังสู่ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร(NBS-D1)วิทยากร:อาจารย์ พลชัย ลิมวิภูวัฒน์

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำที่ดึงศักยภาพของทีมให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยสำคัญในการเป็นผู้นำแบบฉบับองค์กรญี่ปุ่น
องค์กรญี่ปุ่นโดดเด่นกว่าองค์กรอื่นในด้านการฝึกฝนพนักงานให้รู้จักคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทำให้มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งในองค์กรได้ และแน่นอนผู้นำทีมเป็นบุคลากรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จนี้ เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญสู่การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรญี่ปุ่น พร้อมเทคนิคในการฝึกฝนลูกทีมให้ใช้ความคิดและลงมือทำด้วยตนเองผ่านตัวอย่างและประสบการณ์จริงมากมายในหลักสูตรนี้
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากเนื้อหาในหลักสูตร:
• จุดเด่นและอุปสรรคในการบริหารทีมในองค์กรญี่ปุ่น
• แนวทางการปฏิบัติตนของผู้นำทีม รวมถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร
• การฝึกฝนลูกทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วันเวลา:

  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา: 13:30 - 17:00

 • สถานที่:

  อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ (ซอย ทองหล่อ 10)

 • ภาษาที่ใช้บรรยาย:

  ภาษาไทย

 • ค่าเข้าอบรม:

  7,000 บาท + VAT 7%

วิทยากร

 • อาจารย์ พลชัย ลิมวิภูวัฒน์

  อาจารย์ พลชัย ลิมวิภูวัฒน์ตำแหน่ง: CEO & Founder, Uniquecaliber Consultants Co., Ltd. (UCC)ประวัติการทำงาน: จบการศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และปริญญาเอกสาขาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่นั้น ได้เป็นตัวแทนนักเรียนต่างชาติเข้าไปนั่งร่วมการประชุมในรัฐสภาของประเทศญี่ปุ่น หลังจากกลับมาประเทศไทย ดำรงตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุงอุปกรณ์แผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกับทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมอีก 5 สมัย หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และในปี ค.ศ. 1990 ก่อตั้ง บริษัท ยูนิคแคลิเบอร์คอนซัลแตนท์ส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจนถึงปัจจุบัน ตลอดช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมาสั่งสมประสบการณ์โดยให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆมากกว่า 110 บริษัท

【申し込み締め切り】 (1)セミナーの申込締切は、開催日の前日より数えて3営業日前(土日祝日、年末年始を除く)の午後3時までです。(2日間以上の講座はセミナー開始日)。それ以降にお申し込みされる場合は、開催直前の営業日の午後5時30分までに必ず事務局へメールにてご連絡ください。受講が可能な場合に限り、お申し込み手続きを進めさせていただきます。事前のご連絡をいただけない場合、お申し込みをお受けできません。
事務局営業時間は年末年始・土日祝日を除く平日の9:30~17:30(タイ時間)です。
(2)やむを得ずキャンセルされる場合は、開催日(受講開始日)の前日より数えて3営業日前(土/日/祝日、年末年始を除く)の午後3時までに、事務局までご連絡ください。返金手数料600バーツ(THB)を申し受けご返金いたします。それ以降のキャンセルは受講料をお返しいたしかねます。
(3)お申し込みいただいた講座は、講師・主催者の諸般の事情により、開催を中止させていただく可能性がございます。その場合は、事務局からご連絡をさせていただきます。

【入金締め切り】 請求書に記載いたします。申し込み受付後、受講メールに請求書を添付してお送りいたしますので、受講料をタイバーツで指定口座へお振込みいただき、振込明細書をスキャンいただき、事務局へメール添付にてお送りください。

【免責事項】 主催者は、プログラム日程を変更または中止する場合、原則として受講者に対してその内容に応じてあらかじめ電話、電子メール、当ウェブサイトなどでの告知を行います。天災地変その他の不可抗力や主催者および講師の事情などにより、講義を一部あるいは全部、中止(不催行)させていただく場合がございます。主催者の事情により完全に提供されない講義については、受講料を無利子にて受講者が指定する銀行口座に振り込むことによって返却します(返金時の振り込み手数料は弊社負担)。ただし、受講料以外に受講者側で発生した宿泊費・交通費などその他の費用については、主催者は補償いたしかねます。

日経ビジネススクールアジア - タイ国内- 事務局 (株式会社メディエーター 内)

mediator co., ltd. (株式会社メディエーター)
Major Tower Thonglor Fl.10, 141 Soi Thonglor 10, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand
TEL : 02-392-3288(日本からの場合:+66-2-392-3288)※9:30~17:30、土・日・祝日は除く
E-mail:nikkeiasia@mediator.co.th