หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารไทยระดับกลางในบริษัทญี่ปุ่น

หลักสูตรยกระดับความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นภายในองค์กร

เพื่อให้ความร่วมมือในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง การมีชุดความรู้ ชุดความเข้าใจเดียวกัน ย่อมทำให้การทำงาน สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้เราจึงจัดเนื้อหาที่จะมายกระดับความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

円滑な現地法人経営は、タイ人担当者の対応力にかかっています。駐在員とタイ人担当者が同じ知識、認識を共有することで、よりスムースな対応をできるよう、タイで人気の講師たちがポイントを伝授します。

NBS-E1: รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนญี่ปุ่นSpeaker:Mr. KANTATORN WANNAWASU日本人・日本企業をを知る

เรียนรู้ เปิดใจ หาหนทางไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

การทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้เกิดความท้าทายในการที่จะนำพาบริษัทให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ในทิศทางเดียวกัน เพราะถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันหลายด้านในวัฒนธรรมของทั้งประเทศไทย และญี่ปุ่น แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียว ฝ่าฟันอุปสรรค ไปสู่เป้าหมายที่มีร่วมกัน ในหลักสูตรครั้งนี้จึงจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นให้มากขึ้นผ่าน
ประวัติศาสตร์ แนวคิดทางการศึกษา โครงสร้างทางสังคม และค่านิยมที่คนญี่ปุ่นยึดถือ รวมไปถึงเปรียบเทียบความ แตกต่างกับคนไทย พร้อมกับหาวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขบนความเข้าใจความแตกต่าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับทีมในการไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน โดยมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นหัวหน้าชาวญี่ปุ่น ที่จะมาแชร์การอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านประสบการณ์จริงอีกด้วย

Checkpoint
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
- หาวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
- รู้จักคนญี่ปุ่นลึกซึ้งขึ้นจากมุมมองคนญี่ปุ่นตัวจริง

 • Date:

  Feb 02, 2018 (Fri) 13:00-17:00

 • Place:

  MIRAI room, Major Tower Thonglor

 • Language:

  Thai

 • Price:

  7,000 THB (+VAT)

Speaker

 • Mr. KANTATORN WANNAWASU

  Mr. KANTATORN WANNAWASUCEO, Mediator Co., Ltd.Graduated from Saitama University, Japan in 2004. After graduation, he started working for Royal Thai embassy in Japan and was in charge of coordinating VIP visits and interpreting between Japanese and Thai at major diplomatic events. In 2009, he came back to Thailand and established mediator co., ltd to act as a bridge between Thailand and Japan by working with JETRO, Japanese Chamber of Commerce as well as Central Federation of Societies of Commerce and Industry. He have engaged in several business matching and market expanding events in Thailand to support both Japanese and Thai companies to expand their business. He has also engaged in the activity to import Japanese products to Thailand and promote them in Thai market.

NBS-E2:ประเด็นภาษีที่ควรระวัง และการเตรียมตัวต้อนรับการมาตรวจสอบของสรรพากรSpeaker:Mr. THANOM KETEM税務調査対策

ปรับทัพ รับแผนยุทธศาสตร์ทางภาษี

หน้าที่ที่สำคัญของนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยคือการชำระภาษีเพื่อให้ภาครัฐนำไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป แต่มีหลายครั้งที่นิติบุคคลได้ทำการชำระภาษีอย่างไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมายมหาศาล จึงต้องมีการทำความเข้าใจรายละเอียดของภาษีและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อทำการชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง
รวมไปถึงการเตรียมตัวต้อนรับการเข้ามาตรวจสอบของสรรพากร ว่าด้วยเรื่องขอบเขตการตรวจสอบของทางสรรพากร และหน้าที่ของเราว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพื่อให้การตรวจสอบออกมาราบรื่นมากที่สุด
Checkpoint

- ประเด็นภาษีที่ควรระวัง
- การเตรียมตัวต้อนรับการมาตรวจสอบของสรรพากร

 • Date:

  Mar 19, 2018 (Mon) 13:00-17:00

 • Place:

  MIRAI room, Major Tower Thonglor

 • Language:

  Thai

 • Price:

  7,000 THB (+VAT)

Speaker

 • Mr. THANOM KETEM

  Mr. THANOM KETEMProfessional Government Tax Auditor, Revenue Department of Thailand
  TAXBugnoms
  Graduated with Master’s degree of Accountancy from Chulalongkorn University. In 2007, Thanom was appointed as Professional Government Tax Auditor at Revenue Department of Thailand. Prior to that, he worked as Senior Audit Assistant at Ernst & Young Office Company Limited, Bangkok. He is also well known as a popular internet blogger who shares the Taxation knowledge under the name of TAXBugnoms.

NBS-E3: การเลิกจ้างSpeaker:Mr. TOMOYOSHI JAI-OB-ORM正しい解雇の方法

สร้างจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยการรวมพลังของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน แต่หลายครั้งที่มีบุคลากรบางส่วนที่มีเป้าหมายและค่านิยมที่ต่างออกไปจากนายจ้าง และไม่พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกัน จนก่อให้เกิดความแตกแยกกันในทีมงาน และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำงาน นายจ้างจึงต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับบุคลากรที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองกรค์ได้เพื่อรักษาเป้าหมายและค่านิยมที่นายจ้างยึดมั่น หนึ่งในมาตรการที่นายจ้างอาจจะเลือกใช้ก็คือการเลิกจ้าง อย่างไรก็ตามการเลิกจ้างที่ผิดวิธีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ นายจ้างจึงควรศึกษาขั้นตอนการเลิกจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้
Checkpoint

- เมื่อไหร่ที่ควรจะตัดสินใจเลิกจ้าง
- เรียนรู้ขั้นตอนการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
- ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในการเลิกจ้าง

 • Date:

  Mar 20, 2018 (Tue) 13:00-17:00

 • Place:

  MIRAI room, Major Tower Thonglor

 • Language:

  Thai

 • Price:

  7,000 THB (+VAT)

Speaker

 • Mr. TOMOYOSHI JAI-OB-ORM

  Mr. TOMOYOSHI JAI-OB-ORMAttorney-at-law, Kasame & Associates Co., Ltd.Graduated from Faculty of Law, Chulalongkorn University. Started working with LS Horizon Limited in 2011. After that, he had worked for Nishimura & Asahi (Thailand) Co., Ltd. for more than 3 years. In present, pursuing a career at Kasame & Associates Co., Ltd. with language capabilities of Thai, Japanese, and English.

【申し込み締め切り】 (1)セミナーの申込締切は、開催日の前日より数えて3営業日前(土日祝日、年末年始を除く)の午後3時までです。(2日間以上の講座はセミナー開始日)。それ以降にお申し込みされる場合は、開催直前の営業日の午後5時30分までに必ず事務局へメールにてご連絡ください。受講が可能な場合に限り、お申し込み手続きを進めさせていただきます。事前のご連絡をいただけない場合、お申し込みをお受けできません。
事務局営業時間は年末年始・土日祝日を除く平日の9:30~17:30(タイ時間)です。
(2)やむを得ずキャンセルされる場合は、開催日(受講開始日)の前日より数えて3営業日前(土/日/祝日、年末年始を除く)の午後3時までに、事務局までご連絡ください。返金手数料600バーツ(THB)を申し受けご返金いたします。それ以降のキャンセルは受講料をお返しいたしかねます。
(3)お申し込みいただいた講座は、講師・主催者の諸般の事情により、開催を中止させていただく可能性がございます。その場合は、事務局からご連絡をさせていただきます。

【入金締め切り】 請求書に記載いたします。申し込み受付後、受講メールに請求書を添付してお送りいたしますので、受講料をタイバーツで指定口座へお振込みいただき、振込明細書をスキャンいただき、事務局へメール添付にてお送りください。

【免責事項】 主催者は、プログラム日程を変更または中止する場合、原則として受講者に対してその内容に応じてあらかじめ電話、電子メール、当ウェブサイトなどでの告知を行います。天災地変その他の不可抗力や主催者および講師の事情などにより、講義を一部あるいは全部、中止(不催行)させていただく場合がございます。主催者の事情により完全に提供されない講義については、受講料を無利子にて受講者が指定する銀行口座に振り込むことによって返却します(返金時の振り込み手数料は弊社負担)。ただし、受講料以外に受講者側で発生した宿泊費・交通費などその他の費用については、主催者は補償いたしかねます。

日経ビジネススクールアジア - タイ国内- 事務局 (株式会社メディエーター 内)

mediator co., ltd. (株式会社メディエーター)
Major Tower Thonglor Fl.10, 141 Soi Thonglor 10, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand
TEL : 02-392-3288(日本からの場合:+66-2-392-3288)※9:30~17:30、土・日・祝日は除く
E-mail:nikkeiasia@mediator.co.th